TORRAC-CRITERIUM 2023

Het Torrac-criterium werd opgemaakt om leden te stimuleren om te lopen en te belonen voor hun inspanningen. Het voltallige bestuur wenst er naar te streven dat zowel competitieve leden als minder competitieve leden beloond worden voor hun inspanningen.

1. Periode

Het Torrac-criterium loopt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 oktober 2023.

2. Aanwezigheidsklassement

2.1 Situering

Voor elke afgewerkte training op woensdagavond wordt er 1 punt toegekend. Bij discussie beslist het bestuur.

Kan men niet aanwezig zijn op een woensdagavondtraining door deelname aan een wedstrijd, dan wordt 1 aanwezigheidspunt toegekend als men op de officiële uitslag van de wedstrijd vermeld staat en indien deze deelname gemeld werd aan Bart Schepens.

2.2 Puntenverdeling – categorieën – prijs

 • In het seizoen 2023 zijn er 43 trainingen en een clubuitstap.
 • Puntenverdeling aanwezigheidsklassement: 43 punten (trainingen) + 3 punten (clubuitstap) = 46 punten maximaal te behalen.
 • Er worden 2 categorieën gemaakt: dames en heren.
 • De dame en de heer met de meeste punten zijn de winnaars van het aanwezigheidsklassement.
 • Bij gelijke stand krijgt iedere persoon met de meeste punten binnen haar/zijn categorie een prijs.
 • De winnaars krijgen een naturaprijs.
 • Het aantal punten in het aanwezigheidsklassement bepaalt het bedrag dat de leden moeten betalen voor het clubfeest:
  • Vanaf 35 punten: leden betalen 0% van het inschrijvingsbedrag = gratis.
  • Vanaf 30 punten tot en met 34 punten: leden betalen 25% van het inschrijvingsbedrag.
  • Vanaf 25 punten tot en met 29 punten: leden betalen 50% van het inschrijvingsbedrag.
  • Vanaf 20 punten tot en met 24 punten: leden betalen 75% van het inschrijvingsbedrag.
  • Minder dan 20 punten: leden betalen 100% van het inschrijvingsbedrag.

3. Wedstrijdklassement

3.1. Categorie-indeling

 

Er wordt een apart klassement opgemaakt voor dames en heren.

3.2. Wedstrijden en puntentoekenning

Bij het wedstrijdklassement krijg je voor iedere wedstrijd die je loopt en waarvan je in de uitslag staat een wedstrijdpunt. Er wordt verwacht dat de deelname gemeld wordt aan Bart Schepens.

Op geregelde tijdstippen zal er een wedstrijd uitgekozen worden waar 2 wedstrijdpunten kunnen worden verdiend. Dit zijn de bonuswedstrijden. Vb.: Torhoutse wedstrijden, trails...

Voor de bonuswedstrijd zullen er vooraf wedstrijden worden gekozen. Dit is afhankelijk van het gekend aanbod. Wie dit wenst, kan aan deze vooraf gekozen wedstrijden deelnemen. Door aan deze wedstrijden deel te nemen en genoteerd te worden in de uitslag, kunnen wedstrijdpunten bekomen worden. Deze bonuswedstrijden zullen worden meegedeeld via website, facebook en e-mail.

Om punten te bekomen voor de bonuswedstrijden moet een Torrac-truitje gedragen worden. Voor de overige wedstrijden zouden we het waarderen indien een Torrac-truitje gedragen wordt.

3.3 Puntenverdeling

1 wedstrijdpunt per wedstrijd.

2 wedstrijdpunten per bonuswedstrijd.

3.4. Prijzen

Na het seizoen van het Torrac-criterium wordt voor de eerste 10 personen van iedere categorie (dames / heren) een geldprijs voorzien. De verdeling is als volgt: 1e plaats = €40, 2e plaats = €35, 3e plaats = €30,

4e plaats = €25 en 5e plaats = €20, 6e plaats = €15, 7e plaats = €10, 8e, 9e en 10e plaats = €5. Om recht te hebben op een geldprijs dient men aan minstens 3 loopwedstrijden te hebben deelgenomen en moet men vermeld staan in de uitslag.

Bij gelijke stand wint de persoon met het meest aantal punten in het aanwezigheidsklassement.

4. Marathonkampioenschap

       

De marathons gelopen vanaf 1/11/2022 tot en met 31/10/2023 komen in aanmerking voor het marathonkampioenschap 2023.

Er wordt een klassement opgemaakt volgens de gelopen tijd op een officiële marathon. Indien er meerdere marathons gelopen worden door eenzelfde persoon, dan worden alle tijden in het klassement opgenomen. Echter, enkel de beste tijd geeft recht op een prijs. Deelnames aan een marathon moeten gemeld worden aan Bart Schepens en daarnaast moet er ook een uitslag voorgelegd kunnen worden.

Er wordt een extra prijs voorzien voor de 1e dame en de 1e heer. Voor iedere deelnemer aan dit kampioenschap wordt eveneens een naturaprijs voorzien.

5. Halve marathonkampioenschap

De halve marathons gelopen vanaf 1/11/2022 tot en met 31/10/2023 komen in aanmerking voor het halve marathonkampioenschap 2023.

Er wordt een klassement opgemaakt volgens de gelopen tijd op een officiële halve marathon. Indien er meerdere halve marathons gelopen worden door eenzelfde persoon, dan worden alle tijden in het klassement opgenomen. Echter, enkel de beste tijd geeft recht op een prijs. Deelnames aan een halve marathon moeten gemeld worden aan Bart Schepens en daarnaast moet er ook een uitslag voorgelegd kunnen worden. Enkel officiële halve marathons komen in aanmerking voor dit kampioenschap.

Er wordt een extra prijs voorzien voor de 1e dame en de 1e heer. Voor iedere deelnemer aan dit kampioenschap wordt eveneens een naturaprijs voorzien.

6. Kampioenenhulde – uitreiking naturaprijzen en geldprijzen

 

Voor alle prijzen waarvan sprake hierboven moet je ingeschreven en persoonlijk aanwezig zijn op het clubfeest van 2023 om recht te hebben op uw prijs.

7. Inspraak bestuur

Bij betwistingen en onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.

Geen evenementen