Onderstaand reglement werd gewijzigd omwille van Covid 19 - Zie e-mail voor up-to-date informatie.

 

TORRAC-CRITERIUM 2020 – AANGEPAST OMWILLE VAN COVID-19

 

Zoals elk jaar gaat het Torrac-criterium door. De reglementen kunnen bepaald streng overkomen, maar ze zijn gemaakt om niemand te benadelen. Het voltallige bestuur wenst er naar te streven dat zowel competitieve leden als minder competitieve leden beloond worden voor hun inspanningen.

 

1. Periode

 

Het Torrac-criterium loopt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 oktober 2020, met uitzondering van de periode vanaf 13 maart 2020 tot en met 4 augustus 2020.

 

2. Aanwezigheidsklassement

 

2.1 Situering

 

Voor elke volledig afgewerkte training op woensdagavond wordt er 1 punt toegekend. Bij discussie beslist het bestuur. Ook gedurende het hele jaar kan je op zondag om 9u00 trainen in Groenhovebos, maar voor deze trainingen worden geen aanwezigheidspunten toegekend.

Kan men niet aanwezig zijn op een woensdagavondtraining door deelname aan een wedstrijd, dan wordt 1 aanwezigheidspunt toegekend als men op de officiële uitslag van de wedstrijd vermeld staat en indien deze deelname gemeld werd aan Bart Schepens.

 

2.2 Puntenverdeling – categorieën – prijs

 • In het aangepast seizoen 2020 zijn er 23 trainingen en een vervangprogramma voor de busreis.
 • Puntenverdeling aanwezigheidsklassement: 23 punten (trainingen) + 3 punten (vervangprogramma busreis) = 26 punten maximaal te behalen.
 • Er worden 2 categorieën gemaakt: dames en heren.
 • De dame en de heer met de meeste punten zijn de winnaars van het aanwezigheidsklassement.
 • Bij gelijke stand krijgt iedere persoon met de meeste punten binnen haar/zijn categorie een prijs.
 • De winnaars krijgen een naturaprijs.
 • Het aantal punten in het aanwezigheidsklassement bepaalt het bedrag dat de leden moeten betalen voor het clubfeest:
  • Vanaf 14 aanwezigheidspunten = leden betalen 0% van de deelnameprijs = gratis.
  • Vanaf 9 tot en met 13 aanwezigheidspunten = leden betalen 25 % van de deelnameprijs.
  • Vanaf 4 tot en met 8 aanwezigheidspunten = leden betalen 50 % van de deelnameprijs.
  • Minder dan 4 aanwezigheidspunten = leden betalen 75% van de deelnameprijs.

3. Marathonkampioenschap

       

De marathons gelopen vanaf 1/11/2019 tot en met 31/10/2020 komen in aanmerking voor het marathonkampioenschap 2020.

Er wordt een klassement opgemaakt volgens de gelopen tijd op een officiële marathon. Indien er meerdere marathons gelopen worden door eenzelfde persoon, dan worden alle tijden in het klassement opgenomen. Echter, enkel de beste tijd geeft recht op een prijs. Deelnames aan een marathon moeten gemeld worden aan Bart Schepens en daarnaast moet er ook een uitslag voorgelegd kunnen worden.

Er wordt een extra prijs voorzien voor de 1e dame en de 1e heer. Voor iedere deelnemer aan dit kampioenschap wordt eveneens een naturaprijs voorzien.

Afhankelijk van het aantal leden dat een marathon heeft gelopen, kan er een klassement worden opgemaakt.

Afhankelijk van het aantal leden dat een marathon heeft gelopen, kan er op het clubfeest een prijs worden voorzien.

 

4. Halve marathonkampioenschap

 

De halve marathons gelopen vanaf 1/11/2019 tot en met 31/10/2020 komen in aanmerking voor het halve marathonkampioenschap 2020.

Er wordt een klassement opgemaakt volgens de gelopen tijd op een officiële halve marathon. Indien er meerdere halve marathons gelopen worden door eenzelfde persoon, dan worden alle tijden in het klassement opgenomen. Echter, enkel de beste tijd geeft recht op een prijs. Deelnames aan een halve marathon moeten gemeld worden aan Bart Schepens en daarnaast moet er ook een uitslag voorgelegd kunnen worden. Enkel officiële halve marathons komen in aanmerking voor dit kampioenschap.

Er wordt een extra prijs voorzien voor de 1e dame en de 1e heer. Voor iedere deelnemer aan dit kampioenschap wordt eveneens een naturaprijs voorzien.

Afhankelijk van het aantal leden dat een halve marathon heeft gelopen, kan er een klassement worden opgemaakt.

Afhankelijk van het aantal leden dat een halve marathon heeft gelopen, kan er op het clubfeest een prijs worden voorzien.

 

5. Kampioenenhulde – uitreiking naturaprijzen, trofeeën en geldprijzen

 

Voor alle prijzen waarvan sprake hierboven moet je ingeschreven en persoonlijk aanwezig zijn op het clubfeest van 2020 (28 november 2020) om recht te hebben op uw prijs.

Het bestuur van Torrac voorziet een tegemoetkoming in de deelnameprijs van het clubfeest omwille van de geannuleerde trainingen door corona.

 

6. Inspraak bestuur

 

Bij betwistingen en onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.

 

Geen evenementen